language flag Polski

Workplace

Our office in Warsaw has been designed so that everyone can find a workplace suited to their needs. We offer reception service, 24/7 access, two coffee machines, relaxation zones, including a games zone. We offer comfortable private offices (2-6 people), hot desk workplaces and dedicated desks with a private cabinet. Take advantage of a trial day at our office at the Rondo Daszyńskiego metro station and check how it is working with us.

7 days pass


For those who are always on the move. Excellent solution for people who have everyday a lot of meetings or business trips, but they want to be sure that at any moment they can work in a good conditions or hold a meeting. With this membership plan you can attend to our coworking 7 days a month at any time convenient for you.

400 pln / month

Hot desk


Perfect solution for part-time workers. You can choose any open seat you like at the common areas, which include all parts of the office space like brain-storming zone or lounge library.

650 pln / month 600 pln / month

Dedicated desk

locker access

conference room


You can choose one of our comfortable and well-equipped workstation with high-level acoustic parameters in open space area for dedicated plans. Customize your fixed desk as you wish and enjoy your work.

1100 pln / month 1000 pln / month

Private office

company address

conference room


Our offices are fully-furnished with comfortable task chairs, storages and desks. Perfect solution for those who look for maximum concentration and privacy during the working days.

individual offer

Regardless of the choice of service we provide

  • 24/7 Access

  • Fast and stable internet

  • Community Managera support

  • Delicious coffee

  • Networking events

  • Printer access

  • Chillout zone

  • Cleaning service

Enjoy your work and life - we will take care of everything else!


order service

Reserve a visit


Leave your details and we will book the chosen service for you and we will contact you to discuss the details

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765 w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne do przygotowania oraz przedstawienia oferty, jest spółka BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765, zwana dalej: „BOBO”. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettery przez BOBO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, klikając: "Rezygnuję" w otrzymanym newsletterze.

Thank you


We have received your message. We will contact you as soon as possible!

This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with the current browser settings. You will find out morehere.