language flag Polski

Start working in a new way.

Prestigious location, a lot of amenities, unique interior.

I’m interested in: coworking meeting rooms virtual offices

Meet BOBO

We are offering a beautiful & flexible working space that is open 24/7 for entrepreneurs, creatives & freelancers, small businesses and start-ups, teams of big companies to work independently whilst surrounded by a community of passionate and successful people.

It's the perfect office space for all your business needs. Entrepreneurs, freelancers, startups, small and large companies - join us and develop your business by working in a new way!

24/7 access

fst and stable internet

public transport nearby

delicious coffee

Community Manager support

conference rooms

networking events

flexible rent agreement

business lounge

prysznic

community of creative people

comfortable work places

high quality printers

everyday cleaning service

monitoring system

Coworking

We offer flexible rental conditions with a monthly subscription fee without any long lease contracts. Depending on your goals and daily tasks, you can choose a profitable type of subscription and upgrade it at any time. Enjoy your work and your life, we will take care of the rest.

check options

Meeting rooms

You can use our meeting rooms for presentation, brainstorm, skype conference, or regular meeting with your partners, clients or investors. All of the necessary equipment included.

see our rooms

Sale eventowe

An intimate event for several guests, or a bigger event for 80 people? Regardless of the size of the project, our interiors are an ideal place for their implementation. We provide a number of chats, we help in organization. Let us know what your needs are and we will prepare individual offer for you.

organize an event

Reserve a visit


Leave your details and we will book the chosen service for you and we will contact you to discuss the details

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765 w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne do przygotowania oraz przedstawienia oferty, jest spółka BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765, zwana dalej: „BOBO”. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettery przez BOBO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, klikając: "Rezygnuję" w otrzymanym newsletterze.

Thank you


We have received your message. We will contact you as soon as possible!

This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with the current browser settings. You will find out morehere.