language flag English

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU: HTTPS://BOBOWORK.PL

 

1. TYTUŁEM WSTĘPU

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765, zwana dalej: „BOBO”. W stworzonej przez nas stronie internetowej  https://bobowork.pl/ możesz znaleźć opis naszych produktów i świadczonych przez nas usług. Możesz dowiedzieć się o naszych możliwościach i zapoznać się z najnowszymi informacjami bez konieczności przekazywania nam jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli jednak zdecydujesz się skontaktować z nami, skorzystać z naszych usług i przekazać nam informacje dotyczące swoich danych osobowych masz pewność, że informacje te nie będą przez nas ujawniane jakimkolwiek organizacjom zewnętrznym. W niniejszym dokumencie zapoznamy Ciebie ze skrótem najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie ma miejsce w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dotyczącymi danych osobowych tak, aby dać Tobie pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Poświęć kilka minut i zapoznaj się z nimi przed przejściem do serwisu. Niczego nie chcemy przed Tobą ukrywać. Chcemy bowiem abyś korzystając z naszych usług czuł się całkowicie bezpiecznie. BOBO przywiązuje bardzo dużą wagę do szanowania swoich użytkowników i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności. Zachęcamy zarówno nowych użytkowników, jak i doświadczonych, do zapoznania się z naszą Polityką prywatności. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem office@bobowork.com. Podstawowe założenia to:
 • zbieranie tylko tych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • niewykorzystywanie Twoich danych w celach innych niż te, na które wyraziłeś zgodę;
 • nieprzekazywanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi BOBO nie ma całkowitej kontroli;
 • brak dostępu osób trzecich, niebędących pracownikami BOBO do posiadanych przez nas danych osobowych;
 • możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas Twoich danych osobowych;
 • natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy wyrazisz takie życzenie.
Niniejsza polityka dotyczy wszelkich przedsięwzięć pozostających pod pełną kontrolą BOBO. BOBO nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone przez inne serwisy internetowe, niebędące własnością BOBO oraz strony, do których linki znajdują się w domenie https://bobowork.pl/. Korzystając ze strony https://bobowork.pl/ akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

2. RODO

Jak zapewne wiesz, z dniem 25 maja 2018 roku obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Tą potoczną nazwą będziemy się dalej posługiwać. RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. RODO wprowadziło szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi naszego portalu https://bobowork.pl/

3. CZYM SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP oraz imię, nazwisko i numer telefonu (jeżeli zostaną przez Ciebie podane). Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

4. PODSTAWA, CEL I CZAS PRZETWARZANIA|

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych. Informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej służą wyłącznie naszym „prawnie usprawiedliwionym celu”, w tym między innymi poprawie jakości naszych usług i w celach marketingowych BOBO. Przed użyciem informacji do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności zawsze zwracamy się do naszych użytkowników z prośbą o ich zatwierdzenie. Prawnie usprawiedliwione cele to:
 • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych usług;
 • promowanie i wprowadzania na rynek naszych usług;
 • zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych użytkowników, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, użytkowników i współwłaścicieli;
 • testowanie i rozwijanie nowych usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

BOBO nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie BOBO zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników. Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:
 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
 • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

6. SPOSÓB GROMADZENIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

W celu zaoferowania lepszych usług wszystkim użytkownikom gromadzimy następujące informacje:
 • imię, nazwisko;
 • adres e-mail;
 • inne dane podane w formularzu kontaktowym/rezerwacyjnym, takie jak na przykład: nazwa firmy, stanowisko, numery telefonów.
Wszystkie dane są gromadzone wyłącznie na podstawie informacji podanych przez użytkownika. BOBO zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:
Formularz rejestracyjny/rezerwacyjny:
Jeśli chcesz skorzystać z usług BOBO możesz zostać poproszony o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego/rezerwacyjnego. Formularz ten pozwala nam na lepsze poznanie Twoich preferencji i kontakt z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty. Masz prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez BOBO swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Ci również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie możesz wystąpić o wykreślenie twoich danych z bazy BOBO i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez BOBO.
Cookies:
Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Więcej szczegółów w dokumencie „Zasady dotyczące plików cookie”.
Numery IP:
Podobnie jak większość serwisów internetowych, BOBO analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisu i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.
Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z nami:
Wszyscy Użytkownicy BOBO mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami BOBO poprzez dostępne na stronach https://bobowork.pl/adresy korespondencyjne. BOBO przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie BOBO gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
Podmioty zewnętrzne:
BOBO nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych. BOBO nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym. BOBO popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie.
Newsletter
Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania Ci informacji o nowych usługach, promocjach, nowych partnerach i zmianach zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez BOBO

7. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

  Przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać: Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji); Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych); Kontaktując się z nami, lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących naszych Usług, możemy zbierać: dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe), w tym przez telefon, e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych; Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz; Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów; Kiedy odwiedzasz nasze biura stacjonarne: Twoje zdjęcia w ramach naszych systemów monitoringu. Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.: dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych; poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

8. W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE DOSTAWCOM USŁUG

    Niektóre dane osobowe udostępniamy naszym dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych. Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług. Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych usług, a także dla naszych dostawców. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.  

9. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:
 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu.
Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.  

10. MOŻLIWOŚĆ WYBORU, W KWESTII OTRZYMYWANIA KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH I UDZIAŁU W BADANIACH RYNKOWYCH

  Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną i telefonicznie, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych. W ramach naszego Serwisu korzystając z odpowiedniego formularza możesz wyrazić chęć otrzymywania od nas komunikacji marketingowej. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo lub na piśmie. Chcielibyśmy również poznać Twoje opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.  

11. DOSTĘP DO INFORMACJI I MOŻLIWOŚĆ ICH AKTUALIZACJI

  Ważne jest dla nas, aby użytkownicy naszego serwisu internetowego mieli dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli dane są nieprawidłowe umożliwiamy ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że będziemy musieli je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji danych osobowych użytkownicy mogą zostać poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim zostaną rozpatrzone ich żądania. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi w sposób chroniący informacje przed przypadkową lub celową destrukcją. Jeśli użytkownik usunie swoje dane z usług witryny internetowej BOBO, kopie danych są zawsze usuwane natychmiast z aktywnych serwerów i nadal mogą być przechowywane w systemach kopii zapasowych. Usuniemy dane przechowywane na żądanie użytkownika, chyba że ich przechowywanie jest konieczne i dopuszczalne na podstawie odpowiednich przepisów.  

12. TWOJE UPRAWNIENIA

  Prawo dostępu do danych: masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy, w tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolny sposób. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:
 • Prawo do poprawienia danych: jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy – w tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolny sposób.
 • Prawo do sprzeciwu
Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie albo usuniemy je Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni. W tych celach możesz się z nami skontaktować w dowolny sposób.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko): złożyłeś ogólny sprzeciw, kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemym wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
W tych celach możesz się z nami skontaktować w dowolny sposób.
 • Prawo do usunięcia danych – istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko): nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych; z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny; wycofałeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać), bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
W tych celach możesz się z nami skontaktować w dowolny sposób.
 • Prawo do przenoszenia danych – jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami w dowolny sposób.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem. Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych – strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy „jak się z nami skontaktować”.

13. EWENTUALNE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Oferta BOBO będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości BOBO może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu BOBO po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

14. ZASADY KORZYSTANIA

Korzystając z serwisu akceptujesz niniejsze warunki i postanowienia. W przypadku niezaakceptowania polityki prywatności, prosimy, opuść serwis.

15. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. Telefon: + 48 696 339 366 E-mail: office@bobowork.com Poczta: ul. Prosta 70 (Crown Point), 00-838 Warszawa, Wola, Rondo Daszyńskiego. Polityka została ostatnio zaktualizowana dnia 03.01.2019 roku.

Zarezerwuj wizytę


Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765 w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne do przygotowania oraz przedstawienia oferty, jest spółka BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765, zwana dalej: „BOBO”. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettery przez BOBO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, klikając: "Rezygnuję" w otrzymanym newsletterze.

Dziękujemy


Otrzymliśmy Twoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookies..