language flag English

PŁATNOŚCI – WYCIĄG Z UMOWY

  1. Opłata członkowska. W trakcie obowiązywania Umowy Uczestnik uiszczał będzie miesięczną opłatę członkowską wskazaną w Informacji Członkowskiej. Opłata Członkowska płatna będzie z góry nie później niż 30 dnia miesiąca, zważywszy na fakt, iż BOBO Coworking wystawi i doręczy Uczestnikowi fakturę VAT z co najmniej 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia wystawienia przedmiotowej faktury VAT.
  2. Opłaty dodatkowe. Umowa uprawnia Uczestnika do korzystania z Powierzchni Biurowej, Sal Konferencyjnych oraz kopii/wydruków miesięcznie określonych w dokumencie Informacji Członkowskiej. Jeżeli Uczestnik przekroczy wskazane ilości, zobowiązany będzie do zapłaty opłat dodatkowych. Aktualny rozkład opłat dodatkowych wskazany jest na stronie internetowej BOBO Coworking.
  3. Opłaty za opóźnienie. W przypadku opóźnienia w płatnościach, uczestnik zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek zgodnie z aktualną ustawą.
  4. Forma płatności. Płatności wszelkich opłat powinny nastąpić drogą elektroniczną (online) na rachunek bankowy BOBO Coworking po uprzednim stworzeniu konta Użytkownika i zalogowaniu. Link do płatności zostanie wygenerowany i przekazany na adres mailowy podany przez Uczestnika w „Informacjach Kontaktowych”. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy BOBO Coworking.
  5. Zmiany opłat. Opłaty za członkostwo mogą być przedmiotem corocznej podwyżki w każdym roku w okresie trwania niniejszej Umowy. O podwyżkach opłat BOBO Coworking będzie informować Uczestnika z co najmniej trzydziestu (30) – dniowym wyprzedzeniem przed dniem, w którym podwyżka wejdzie w życie.
  6.  BOBO Coworking jest uprawnione do wstrzymania usług objętych Umową w całości lub części jeżeli jakiekolwiek wymagalne płatności nie są opłacone lub jeżeli Uczestnik nie stosuje się do zasad i warunków niniejszej umowy.
  7. Reklamacje. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do reklamacji usługi poprzez zawiadomienie BOBO Coworking drogą elektroniczną na adres e-mail office@bobowork.com lub pocztą tradycyjną. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą). Reklamacje rozpatrywane będą przez BOBO Coworking niezwłocznie od daty jej otrzymania. O rezultacie reklamacji BOBO Coworking poinformuje Uczestnika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Uczestnika. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków na rzecz Uczestnika po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji BOBO Coworking dokonana zwrotu na rachunek bankowy lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą Uczestnik dokonał opłaty.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na spotkanie w siedzibie BOBO Coworking lub o kontakt telefoniczny lub mailowy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Zarezerwuj wizytę


Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765 w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne do przygotowania oraz przedstawienia oferty, jest spółka BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765, zwana dalej: „BOBO”. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettery przez BOBO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, klikając: "Rezygnuję" w otrzymanym newsletterze.

Dziękujemy


Otrzymliśmy Twoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookies..